ibuprofène

Cliptol gel tube 50g
330
6600/kg
0
Spedifen 200mg 20 comprimés
215
011/unité
0
Nurofentabs 200mg 12 comprimés sans eau
475
040/unité
0
Nurofen 400mg Ibuprofène 12 comprimés
380
032/unité
0
Ibupradoll 400mg 10 capsules molles
275
020/unité
0
Ibupradoll 400mg 12 comprimés pelliculés
245
018/unité
0
NurofenFlash 200mg 12 comprimés pelliculés
295
025/unité
0
Nurofenflash 400mg 12 comprimés
425
035/unité
0
Spifen 200mg 30comprimés
254
008/unité
0
AdvilCaps 200mg 16 capsules molles
255
016/unité
0
AdvilCaps 400mg 14 capsules molles
375
027/unité
0
Advil 400mg 14 comprimés enrobés
275
020/unité
0
Ibuprofene 400mg 12 comprimés pelliculés
200
017/unité
0
Ipraféine 12 comprimés pelliculés
395
033/unité
0
Spedifen 400mg 12 sachets-dose Menthe-Anis
390
033/unité
0
Nurofen 400mg 10 capsules molles
395
040/unité
0
Nurofenfem 400mg 12 comprimés pelliculés
455
038/unité
0
Nurofen 200mg 12 comprimés orodispersibles
490
041/unité
0
Nurofen 200mg ibuprofène 30 comprimés
395
013/unité
0
AdvilCaps 200mg 16 capsules molles
255
016/unité
0
Ibuprofène 200mg 20 comprimés enrobés
100
005/unité
0