entorses-contusions

Ibuprofène 200mg 20 comprimés enrobés
100
005/unité
0
Ibuprofène 200mg 20 comprimés
180
009/unité
0
Spedifen 200mg 20 comprimés
225
011/unité
0
Spifen 200mg 30comprimés
254
008/unité
0
Ibufetum 5%
300
5000/kg
0
Spedifen 400mg 12 comprimés
350
029/unité
0
VoltarenActigo 1% gel tube 60g
545
9083/kg
0
VoltarenActigo 2% intense gel tube 30g
590
 
0
Synthol gel tube 75g
645
8600/kg
0
Arnicagel 25g
650
 
0
VoltarenActigo 1% gel tube applicateur 75g
695
9267/kg
0
VoltarenActigo 1% gel tube 100g
750
7500/kg
0
VoltarenPlast 5 emplâtres
1195
239/unité
0
VoltarenPlast 10 emplâtres
1995
200/unité
0